План проведення акції "16 днів проти насильства" у 2019 році

№ п/п Заходи Дата Відповідальний
1 Години спілкування «Запобігання торгівлі людьми», «Експлуатація дитячої праці» 25.11 – 10.12 Класні керівники
2 Виставка колажів «Ми проти насилля» 28.11 Педагог-організатор
3 Заняття з елементами тренінгу «Життя – це щастя» 27.11 Соціальний педагог Класний керівник 9 класу
Жолобіцька Л.В.
4 Анкетування «Обізнаність учнів про СНІД, ставлення до шкідливих звичок» 29.11 Соціальний педагог
5 Перегляд презентації «Шкідливі звички». Виставка плакатів на профілактичну тематику 02.12 Соціальний педагог
6 Факультативні заняття «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Рівний-рівному», «Я – моє здоров’я – моє життя» 25.11-10.12 Руденко С.В.
7 Батьківський всеобуч «Профілактика булінгу» 04.12 Класні керівники
8 Інформаційне повідомлення «Насильство. Види насильства, як себе захистити» 05.12 Соціальний педагог
9 Інформаційне повідомлення «Знання найкращий захист від СНІДу» 06.12 Соціальний педагог
10 Заняття з елементами тренінгу «Ми обираємо безпеку» 09.12 Соціальний педагог Класний керівник 8 класу Мірза Н.В.
11 Підсумок акції, висвітлення результатів на шкільному сайті 10.12 Соціальний педагог

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (переглянути)

План заходів щодо профілактики злочинності та правопорушень, інших негативних явищ в учнівському та молодіжному середовищі на 2016-2020 роки

Шкільні заходи Термін виконання Відповідальний
Систематично, раз у квартал, здійснювати комплексний аналіз стану профілактики і правопорушень, інших негативних явищ в учнівському середовищі, та обговорювати на нарадах при директору, засіданнях педагогічних рад, радах з профілактики правопорушень. 2016 – 2020 роки Мінченко Т.О.
Провести засідання методичного об’єднання класних керівників з питань організації роботи щодо профілактики правопорушень та інших негативних явищ в учнівському середовищі. Грудень 2016 року Руденко С. В.
Двічі на рік у листопаді та квітні розглядати питання щодо стану злочинності і правопорушень серед неповнолітніх на педагогічних радах та батьківських зборах. 2016 – 2020 роки Мінченко Т. О.
Систематично обліковувати та залучати до позакласної роботи, шкільних гуртків та гуртків ЦДЮТ дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 2016 – 2020 роки Кирилова О. М.
Забезпечити ефективну роботу шкільних рад профілактики правопорушень у навчальних закладах, ведення внутрішкільного обліку дітей, схильних до правопорушень. 2016 – 2020 роки Кирилова О. М.
Продовжити практику проведення у жовтні, грудні та березні тижні, декади правової освіти із залученням працівників Смілянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області, інших правоохоронних органів. 2016 – 2020 роки Руденко С. В.
Щомісячно проводити Єдині дні профілактики правопорушень у навчальних закладах із залученням представників різних служб з питань захисту прав дітей, правоохоронних органів, медицини та інших організацій. 2016 – 2020 роки Руденко С. В.
Забезпечити проведення: Олімпійського тижня, виставки колажів «Ми обираємо безпеку», тематичних загальношкільних лінійок «Наше здоров'я», усного журналу «Здоров'я – найцінніший скарб» виставки фотоколажів «Світ без паління», конкурсу соціальних реклам на тютюнову тематику. 2016 – 2020 роки Вересень Грудень Лютий - березень Квітень Травень Травень Хоменко В. М. Живиця І. О.
Забезпечувати участь членів козацького учнівського самоврядування в районних заходах, спрямованих на протидію поширення наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: фестивалі «Молодь обирає здоров’я», підроекті Ліги старшокласників «Здоровим бути модно». 2016 – 2020 роки Квітень Лютий Живиця І. О.
Постійно створювати умови для діяльності в навчальному закладі шкільного психолога, соціального педагога, медичної сестри. 2016 – 2020 роки Мінченко Т. О.
Класними керівникам, соціальному педагогу, шкільному психологу постійно здійснювати індивідуальну корекційну роботу з педагогічно-занедбаними дітьми та підлітками, які вже скоювали протиправні дії, посилити корекційну роботу з учнями, які мають ознаки агресивної поведінки, забезпечувати належний психолого-педагогічний супровід неповнолітніх, які можуть легко піддаватися впливу несприятливих зовнішніх обставин. 2016 – 2020 роки Класні керівники, Кирилова О. М., Галущенко І. М.
Проводити батьківські збори в школі не менше ніж 3 рази на рік, організовувати роботу з батьками учнів, особливо з сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. 2016 – 2020 роки МінченкоТ. О., класні керівники
Організовувати профілактичні рейди «Урок», «Вокзал», «Підліток», «Канікули», «Літо», «Діти вулиці». 2016 – 2020 роки Щорічно Мінченко Т. О.
Здійснювати систематичний контроль за учнями, які пропускають навчальні заняття без поважних причин. 2016 – 2020 роки Щорічно Руденко С. В.
На уроках «Основи здоров’я», факультативних заняттях «Козацько – лицарське виховання» здійснювати роботу щодо формування в учнів здорового способу життя 2016 – 2020 роки Щорічно Вчителі початкових класів, вчитель фізичної культури
Проводити просвітницькі та культурно-мистецькі акції: книжкові та художні виставки «Здоров’я – найбільша цінність людини», фотовиставки «Як зберегти здоров’я», фестивалі «Ми – за здоровий спосіб життя», конкурс «Спритні і вправні», спрямовані на протидію наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 2016 – 2020 роки Щорічно Живиця І. О., Галущенко Л. А.


Положення

про раду профілактики правопорушень

Балаклеївської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 2

Смілянської районної ради Черкаської області

Рада профілактики правопорушень Балаклеївської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 2 покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціального педагога, шкільного психолога щодо створення єдиної системи роботи з превентизації негативних явищ у молодіжному середовищі, профілактичної бездоглядності та правопорушень, координувати співпрацю педагогічного колективу із зацікавленими відділами, структурами і громадськими організаціями, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

І. Загальні положення

1. Рада профілактики створена в комплексі для роботи щодо попередження правопорушень, злочинності, зміцнення дисципліни серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

2. Склад ради профілактики затверджується наказом по школі і складається з голови, його заступника і членів ради.

Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники організацій, співробітників правоохоронних органів, батьківської громадськості, учнівського самоврядування.

Керує радою профілактики – заступник директора з навчально-виховної роботи.

3. Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН «Про права дитини», Статуту навчального закладу, нормативних документів та наказів директора школи.

ІІ. Завдання ради профілактики правопорушень.

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики правопорушень, злочинності, інших девіантних проявів серед дітей та учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2. Розглядає персональні справи учнів, які порушують Статут навчального закладу.

3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку у навчальному закладі та правоохоронних органах.

4. Виявляє учнів, що потребують додаткової педагогічної уваги та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них відділ освіти Смілянської райдержадміністрації.

5. Залучає підлітків, схильних до правопорушень та бродяжництва, до гурткової роботи.

6. Проводить індивідуально-виховну роботу серед підлітків девіантної поведінки.

7. Корегує педагогічні пропозиції батьків, які ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. За необхідністю сприяє вирішенню питання щодо притягнення таких батьків до відповідальності згідно із чинним законодавством.

8. Виносить проблеми питання для обговорення на засідання педагогічної ради, наради при директору.

9. Заслуховує класних керівників з питань стану роботи в учнівському колективі щодо забезпечення дисципліни та профілактики правопорушень.

10. Організовує закріплення наставників за учнями, які потребують додаткової педагогічної уваги з числа педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

11. Розглядає питання стану роботи з профілактики правопорушень у класних колективах.

ІІІ. Порядок діяльності ради профілактики правопорушень

1. Склад ради профілактики затверджується наказом директора школи щорічно.

2. Засідання ради профілактики проходять 4 рази на рік (частіше за потребою або за ініціювання членів ради).

3. Хід засідання ради профілактики та прийняті рішення протоколюються одним із членів ради (секретарем).

4. Рішення ради профілактики приймаються шляхом голосування (більшістю голосів).

5. Робота ради профілактики планується на рік. План роботи погоджується на засіданні ради і затверджується директором школи.

6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісній співпраці з правоохоронними органами, зацікавленими відділами та службами виконавчого комітету, громадськими організаціями, представники яких проводять інформаційно-роз'яснювальну виховну роботу з дітьми.

7. При з'ясуванні обставин вчинення порушень разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня або особи, що їх замінюють (за бажанням).

8. Постановка та зняття з внутрішкільного профілактичного обліку відбувається відповідно до подання класних керівників, соціального педагога.

9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) у вихованні дітей.

10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників навчально-виховного процесу в межах своєї компетенції.

11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших до спільного вирішення питань, що відноситься до компетенції ради профілактики.

12. Обговорює питання перебування дітей у сім'ях, що потрапили в складні життєві обставини, готує відповідні клопотання до служби у справах дітей райдержадміністрації.

IV. Функції ради профілактики

1. Педагогічна профілактика:

- діагностика інтересів;

- діагностика нахилів, здібностей;

- діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів;

- розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність:

- практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації;

- допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та їх вирішення.

3. Просвітницька діяльність:

- поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності;

- ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології;

- практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання і виховання.

V. Права та обов'язки ради профілактики правопорушень.

1. Рада профілактики зобов'язана:

- розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликану здійснювати профілактику правопорушень серед неповнолітніх;

- сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;

- вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до «групи ризику» та їх позаурочну зайнятість;

- запрошувати на засідання Ради профілактики батьків (осіб, що їх замінюють) учнів, які перебувають на внутрішкільному профілактичному обліку;

- здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність серед педагогічного та батьківського колективів;

- контролювати виконання прийнятих рішень;

- аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах при директору, педагогічних радах не рідше 1-го разу на 2 роки.

2. Рада профілактики має право:

- надавати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними;

- виносити на обговорення загальношкільних та класних батьківських зборів інформацію щодо проблеми правопорушень серед неповнолітніх;

- клопотати перед службою у справах дітей щодо вжиття заходів громадського впливу на учнів та їх батьків згідно з чинним законодавством.

VІ. Документація ради профілактики правопорушень.

1. Наказ про затвердження Положення та створення ради профілактики правопорушень загальноосвітнього навчального закладу.

2. План роботи ради профілактики правопорушень загальноосвітнього навчального закладу.

3. Порядок взяття на внутрішкільний профілактичний облік учнів загальноосвітнього навчального закладу.

4. Книга протоколів засідань ради профілактики правопорушень загальноосвітнього навчального закладу.

5. Облікові картки учнів, які перебувають на внутрішкільному профілактичному обліку, які схильні до правопорушень.

План проведення єдиних днів профілактики правопорушень
в 2019-2020 н. р.

Тематика заходу Дата проведення Відповідальний
1. Виставка колажів «Ми проти булінгу!» 18.09 Класні керівники
2. Усний журнал «Протидія торгівлі людьми» 16.10
3. Диспут «Що означає бути толерантною людиною?» 20.11 Класні керівники
4. Година інформування «Право та обов’язок» 18.12 Класні керівники
5. Бесіда «З чого починаються права людини?» 15.01 Класні керівники
6. Практикум «Відповідальність за пропуски навчальних занять» 19.02 Класні керівники
7. Опитування «Шкідливі звички і здоров’я дитини» 18.03 Класні керівники
8. Зустріч з представниками правохоронних органів 15.04 Класні керівники
9. Усний журнал «Добре ставлення до оточуючих - запорука порядку» 20.05 Класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 667

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.